İnsan Kaynakları
İK Politikamız
İş Başvurusu

İnsan Kaynakları Politikamız

ik politikası

Firmamız, insan kaynağını en değerli varlığı olarak görmektedir. Çalışanlarımızın gelişimi, memnuniyeti ve motivasyonu, başarımızın temel taşlarını oluşturur. Bu doğrultuda, iş hayatında en yüksek standartları sağlamak ve yetenekli bireyleri çekmek için kapsamlı bir insan kaynakları politikası uygulamaktayız. Amacımız, her çalışanımızın potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için uygun bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenli eğitim ve gelişim programları düzenlemekteyiz. Bu programlar, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlarken, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkıda bulunur. Ankara Ambulans firmamızla, personelimizin sürekli öğrenme ve gelişim süreçlerine aktif katılımını teşvik ediyor ve bu süreci desteklemek için gerekli kaynakları sunuyoruz.

Şeffaf ve adil bir işe alım süreci ile yetenekli ve nitelikli bireyleri ekibimize kazandırıyoruz. Her adayın yetkinliklerini, tecrübelerini ve firmamızın değerleriyle uyumunu göz önünde bulundurarak, objektif ve hakkaniyetli bir değerlendirme yapıyoruz. İşe alım sürecinde, çeşitlilik ve kapsayıcılığı ön planda tutarak, farklı yetenek ve bakış açılarına sahip bireyleri ekibimize dahil etmeyi hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini korumalarına önem veriyoruz. Sağlıklı bir çalışma ortamı ve dengeli bir iş-yaşam ilişkisi, çalışanlarımızın motivasyonu ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, esnek çalışma saatleri ve çeşitli sosyal imkanlar sunarak, çalışanlarımızın hem işte hem de özel yaşamlarında mutlu ve dengeli bir hayat sürdürmelerini destekliyoruz.

Ankara Ambulans olarak, takım çalışmasını ve işbirliğini teşvik eden bir çalışma kültürü oluşturuyoruz. Çalışanlarımızın birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, ortak hedeflere ulaşma yolunda büyük bir avantaj sağlar. İşbirliği, iletişim ve karşılıklı saygı temelli bir çalışma ortamı yaratarak, ekip ruhunu ve verimliliği artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, düzenli olarak takım etkinlikleri ve motivasyon artırıcı programlar düzenliyoruz.

İnsan kaynakları politikamız, sürekli iyileştirme prensibine dayanır. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda, politikalarımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz. Çalışan memnuniyeti anketleri ve performans değerlendirme sistemleri gibi araçlarla, insan kaynakları süreçlerimizi iyileştirme yolunda önemli adımlar atıyoruz. Amacımız, çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını artırarak, firmamızın genel başarısına katkıda bulunmaktır.

Müşteri HizmetleriANKARA AMBULANS

Merhaba

Yardım ister misiniz?

10:00